facebook

Telefon:

48 668 883 020

Wypełnij formularz

Aktualności

Koszty pomocy prawnej na etapie przedsądowym

Ubezpieczyciel winien zwrócić również koszty wyłożone na adwokata na etapie przedsądowym

Jeżeli korzystasz z pomocy profesjonalisty na etapie przedsądowym, ubiegając się o świadczenie z ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wyłożone koszty tytułem wynagrodzenia adwokata możesz odzyskac jako kolejne świadczenie z OC od ubezpieczyciela.

Żądanie zapłaty kosztów profesjonalnej pomocy prawnej udzielonej ubezpieczonemu na etapie przedsądowym, opiera się na przepisie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK [Dz. U. Nr 124, poz 1152, z późn. zm.].

Potwierdził to Sąd Najwyższy, podejmując w dniu 13 marca 2012 r. w składzie 7 sędziów wydał uchwałę (III CZP 75/11), w której wskazał, że odpowiedzialność gwarancyjna ubezpieczyciela obejmuje również koszty profesjonalnego doradztwa.

Uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą w okolicznościach konkretnej sprawy stanowić szkodę majątkową podlegającą naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.).

Power by DT Studio s.c.