facebook

Telefon:

48 668 883 020

Wypełnij formularz

Aktualności

Witam na mojej stronie internetowej, poświęconej prowadzonej przeze mnie kancelarii adwokackiej.

Nazywam się Kamila Jakubowska i jestem adwokatem, wykonującym zawód w Lublinie i Chełmie.

Specjalizuję się w sprawach cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących:

  1. ubezpieczeń (odszkodowań, a w ich ramach rent oraz zadośćuczynień) - sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń losowych, ubezpieczeń kredytów, tzw. błędów medycznych ,
  2. wykonania i niewykonania zobowiazań umownych,
  3. spadków, ze szczególnym wskazaniem na dział spadku zarówno połączony ze zniesieniem współwłasności jak i podziałem majątku,
  4. spraw rodzinnych (szeroko pojętych - rozwody, separacje, alienety zagadnienia dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem),  jak również spraw z zakresu podmiotowości osób w tym w szczególności spraw dotyczących ubezwłasnowolnienia
  5. regulacji dotyczących nieruchomości, w tym również mieszkaniowych (zasiedzenie, uwłaszczenie, podziały i rozgraniczenia, zniesienie współwłasności, służebności, w tym służebności przesyłu.

Zajmuję się również wykonywaniem obrony w sprawach karnych.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą i podjęcia współpracy.

ilustracja

Wpis sądowy zabezpieczenie roszczenia

Podstawa ustalenia opłaty za wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia jest wartość roszczenia pieniężnego Sąd Najwyższy uchwałą (III CZP 66/12) z 28.11.2012 r. orzekł, że podstawą ustalenia opłaty za wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia...

więcej
ilustracja

Przekazanie gospodarstwa rolnego następcy

Sąd Najwyższy uchwałą (III CZP 68/12) z 28.11.2012 r. orzekł, że gospodarstwo rolne przekazane na podstawie ustawy z 14.12.1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (t.j. Dz.U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133 ze zm.) następcy pozostającemu w ustroju wspólności majątkowej wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków.

więcej
ilustracja

rozwód alimenty pełnoletnie dzieci

"Alimenty" także na pełnoletnie dzieci w trakcie trwania postępowania o rozwód

więcej
ilustracja

Koszty pomocy prawnej na etapie przedsądowym

Jeżeli korzystasz z pomocy profesjonalisty na etapie przedsądowym, ubiegając się o świadczenie z ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wyłożone koszty tytułem wynagrodzenia adwokata możesz odzyskac jako kolejne świadczenie z OC od ubezpieczyciela.

więcej
ilustracja

Zwolnienie od kosztów sądowych

Niezależnie od powyższego, strona może złożyć do sądu wniosek i domagać się zwolnienia od kosztów, jeżeli spełni określone ustawą przesłanki. Zgodnie z art. 102 ustawy, zwolnienia od kosztów może domagać się osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika...

więcej
ilustracja

Wypłata za nadgodziny pracownikowi

Zgodnie z art. 151 §1 Kodeksu pracy godziną nadliczbową jest każda godzina pracy przekraczająca obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy.

więcej
Power by DT Studio s.c.