facebook

Telefon:

48 668 883 020

Wypełnij formularz

Aktualności

rozwód alimenty pełnoletnie dzieci

Alimenty na rzecz pełnoletniego dziecka w ramach obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny w sprawie o rozwód

"Alimenty" także na pełnoletnie dzieci w trakcie trwania postępowania o rozwód

Sąd Najwyższy uchwałą (III CZP 77/12) z 28.11.2012 r. orzekł, że w sprawie o rozwód sąd może na wniosek jednego z małżonków orzec o obowiązku przyczyniania się do zaspokojenia w czasie trwania postępowania potrzeb rodziny, także obejmujących koszty utrzymania pełnoletnich dzieci.

Co do zasady z chwilą uzyskania pełnoletności uprawniony do alimentacji uzysując pełną zdolność do czynności prawnych posiada legitymację procesową czynną do dochodzenia roszzceń alimentacyjnych od zobowiązanego.

Potraktowanie alimentów na rzecz pełnoletnich dzieci jako elememtu realizacji obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny znacznie ułatwi dochodzenie tych roszczeń uprawnionych w ramach jednego postępowania - o rozwód.
 

Power by DT Studio s.c.